הגיר- הלב הפועם של הרכב

הגיר הינו תיבת ההילוכים ברכב. תפקידה של תיבת ההילוכים היא לווסת ולבקר את מעבר ההילוכים בהתאם לשלבי הנסיעה השונים. תיבת ההילוכים למעשה מעבירה את האנרגיה הנוצרת במנוע ומתרגמת אותו לאנרגיית תנועה בגלגלי הרכב שנעים בעקבות מהלך זה.

בעיות אופייניות בתיבת הילוכים ברכב פרטי

הבעיה המרכזית בגירים ברכבים פרטיים היא בעיה הנוצרת משחיקה. ברכבים בהם נוסעים קילומטרים רבים באופן אינטנסיבי, עשויה להיגרם שחיקה של תיבת ההילוכים. בעיה נוספת עשויה לנבוע במקרים בהם הרכב סופג מכה כתוצאה מתאונה או פגיעה בעצם קשיח כלשהו, אשר פוגע בתיבת ההילוכים באופן פיזי. בעיה נפוצה נוספת נובעת פשוט מבלאי, שימוש ממושך ברכב שוחק באופן טבעי את תיבת ההילוכים וכלל את הרכב על חלקיו.

'הסימפטומים' של גיר תקול

בדומה למחלות בקרב בני אדם, ניתן לזהות סימפטומים המעידים על בעיה שורשית ועמוקה יותר בתיבת ההילוכים גם ברכבים. פעמים רבות רכב לא יניע בשלב בעיה בגיר. אופציה נוספת היא שנחוש במעברים שאינם חלקים בעת מעבר מהילוך אחד לאחר. אפשרות אחרת היא שנחוש במאמץ מוגבר של הרכב, גם בנסיעות פשוטות על מישור ולא בעליות.

שיפוץ או החלפה של גיר- חשיבות מקוריות החלקים

בעת שיפוץ או החלפה של תיבת הילוכים במוסך, מרבית הפעמים יש צורך בהחלפה של תיבת ההילוכים כולה או של חלקים מסוימים ממנה. במוסכים שאינם מורשים קיימת הסכנה שמא ייעשה שימוש בחלק שאינו מקורי, למשל בחלק גנוב, או משוחזר. במקרים כאלה עשוי להיגרם נזק משמעותי לרכב וישנה סכנה ממשית לתאונות המסכנות חיי אדם על הכביש. כמובן שגם קיימת האפשרות להישנות התקלה בלבד או הגחתה של תקלה אחרת בתיבת ההילוכים.

היתרון שבטיפול בתיבת ההילוכים במוסך מורשה

מוסך מורשה הוא מוסך אשר עומד בתקן החוקי, בעל רישיון מטעם משרד התחבורה וחבר באיגוד המוסכים. משמעות העניין בפועל היא שישנו פיקוח על עבודת המוסך ועל החלקים בו הוא עושה שימוש לשם חלפים. משמעות העמידה בתקן היא הבטחה של טיפול מקצועי ומיומן ברכב והקטנת הסיכוי לנזקים הנגרמים מטיפול לקוי וחסר מקצועיות. מלבד זו, חבר איגוד המוסכים מחויב להגיע לבוררות ולהגיב לתלונות של לקוחות במקרים של תקלות – מעין תעודת אחריות בפני עצמה.

פניה למוסך שאינו מורשה היא עבירה על החוק

פניה למוסך שאינו מורשה ואינו בעל רישיון, מה שמכונה "מוסך מדרכה" היא עבירה על החוק. מומלץ להימנע מלעשות כן ולחפש מוסכים מורשים או מוסכי יבואן בלבד.

תיקון תיבת ההילוכים- חסר פשרות

בשל מרכזיותה של תיבת ההילוכים בתפקוד התקין של הרכב ולאור הסכנה הממשית הקיימת בטיפול הרכב במוסכים שאינם מורשים, יש לנקוט במשנה זהירות במקרים של טיפול בתקלות גירים ולפנות אך ורק למוסכים מורשים או למוסכי יבואן.